Medvetandekontroll – ta reda på om personen är vaken

Vilken härlig start!
Spela videoklipp

1. Vad är det absolut första du ska tänka på innan du går fram för att hjälpa till?